Producers Guild of India

Enhancing the value of cinematic arts

Established - 1954

 

Guild Presidents


Shri B R Chopra

(1970- 1971)

Shri J Om Prakash

(1968 - 1970)

Dr V Shantaram

(1965 - 1968)

Shri Dilip Kumar

(1963 - 1965)

Shri Mehboob Khan

(1958 - 1963)

Shri Raj kapoor

(1957 - 1958)

Dr V Shantaram

(1954 - 1957)